Geodezja Sosnowiec II W Wydziale Geodezji

Informacje


Geodezja Sosnowiec. II. http://geodezja-jaworzno.pl/ W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zadania realizują trzy referaty: Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; Referat Ewidencji Gruntów i Budynków; Referat Gospodarki Nieruchomościami. III. Pracą Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków kieruje Geodeta Powiatowy, natomiast pracą Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Gospodarki Nieruchomościami kierują kierownicy referatów. Referat ewidencji gruntów i budynków - tel. 3. Przyznawanie własności gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz działek gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu - na podstawie ustaw o ubezpieczeniu społecznym rolników. 4. Scalenie i wymiana gruntów oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów. Geodezja i kartografia to kierunek przeznaczony dla osób rzetelnych oraz posiadających ponadprzeciętną wyobraźnię przestrzenną - w końcu nauka na tym kierunku oraz przyszła praca zawodowa będzie w głównej mierze polegała na pracy z przyrządami nawigacyjnymi, wymagającymi ponadprzeciętnej orientacji w terenie.

Prowadzenia i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoGrodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejStosowania zaawansowanych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadańLiczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni (ogółem/ w ostatniej dobie): 76/1Transport i logistyka to prosperująca branżaGeodeta Sosnowiec. Celem studiów jest wykształcenie kompetentnych specjalistów, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę oraz będą zdolni do podejmowania badań naukowych szczególnie w dyscyplinie geodezja i kartografia, ze szczególnym uwzględnieniem geomatyki i geoinformatyki. Grabowski Geodezja to profesjonalne usługi geodezyjne na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości. Nasi geodeci obsługują zlecenia na terenie miast, takich jak: Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice, Sosnowiec, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza oraz sąsiednich. Jesteśmy firmą działającą na terenie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego. § 22. I. Nadzór nad pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości sprawuje Kierownik -Geodeta Powiatowy. Kierownik Wydziału - tel. Kulik Joanna - tel. Mroczek Joanna - kierownik referatu - tel.