Geodezja

Geodeta Sosnowiec Opłaty rekrutacyjne wykonasz

Geodeta Sosnowiec. Opłaty rekrutacyjne wykonasz za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Opłaty rekrutacyjne obowiązują na wszystkich uczelniach w Polsce. Nabędziesz umiejętności wykorzystywania map wielkoskalowych w charakterze źródła informacji oraz wykorzystania.

Geodezja Sosnowiec II W Wydziale Geodezji

Geodezja Sosnowiec. II. W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zadania realizują trzy referaty: Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; Referat Ewidencji Gruntów i Budynków; Referat Gospodarki Nieruchomościami. III. Pracą Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków kieruje Geodeta Powiatowy, natomiast pracą Referatu Powiatowego Ośrodka.